Gerdes solutions AB

solutions for flying sensors

Utbildning

Gerdes solutions erbjuder teoretisk och praktisk utbildning för drönarpiloter. Utbildningen anpassas efter kundens behov, förkunskaper och aktuellt drönarsystem.  

 Vi har erfarenhet av att utbilda såväl linjereparatörer som inspektörer och vulkanforskare både i Sverige och utomlands.  

 En tvådagarsutbildning kan exempelvis innehålla följande: 

 • Drönarsystemet och praktiskt handhavande av detta
 • Regelverk
 • Procedurer och checklistor för säker flygning
 • Grundläggande flygmoment
 • Avancerade flygmoment ink simulering av avvikelser
 • Tillämpning i den för kunden aktuella miljön/situationen


Kontakta oss gärna och beskriv era specifika utbildningsbehov, så tar vi i dialog med er fram ett lämpligt upplägg.  Training

Gerdes solutions offers theoretical and practical training for drone pilots. The training is adapted to the customer's needs, prior knowledge and current drone system.

We have experience in training powerline repairers as well as inspectors and volcanologists both in Sweden and abroad.

For example, a two-day training may include the following:

 • The drone system and practical handling of this
 • Regulations
 • Procedures and checklists for safe flight
 • Basic flight moments
 • Advanced flight moments including simulation of deviations
 • Application in the customer's current environment/situation


Feel free to contact us and describe your specific training needs, and we will come up with a suitable plan in dialogue with you.