Gerdes solutions AB

solutions for flying sensors


Välkommen till Gerdes solutions AB

När ni har behov av lösningar för drönare och flygande sensorer erbjuder vi högkvalificerade tjänster inom områdena pilotutveckling, utbildning och konsultation. Vi har drönare utrustade med värmekamera, laserscanner, multispektral sensor och RGB-kamera. Utöver det finns även möjlighet för integration av andra sensorer.

Gerdes solutions är ett av de första bolagen i Sverige att ha ett generiskt tillstånd för flygning med drönare över 4 kg i tätbebyggt område.

 Welcome to Gerdes solutions AB

When you need solutions for drones and flying sensors, we offer high quality services in the areas of pilotdevelopment, training and consulting. We have drones equipped with a thermal camera, laser scanner, multispectral sensor and RGB camera. In addition, there is also the option of integrating other sensors.

Gerdes solutions is one of the first companies in Sweden to have a generic permit to fly drones over 4 kg in populated areas.