Gerdes solutions AB

solutions for flying sensors

Om oss 

Historien om Gerdes solutions AB tog sin början år 2009 med en heliumfylld zeppelinare utrustad med en kompaktkamera.

Zeppelinaren ersattes snart av en egenbyggd multirotor, som var både smidigare att förvara och transportera mellan fotouppdragen. Sedan dess har fokus varit att utveckla och flyga drönare, för uppdrag vid allt från filminspelningar till forskningsprojekt.

Idag är vårt koncept att skapa lösningar för kundernas behov av flygande sensorer. Vi är ett av få drönarföretag som flyger med Flirs automations- och sciencekameror. 

Vi erbjuder högkvalificerade tjänster inom områdena pilot, utveckling och konsultation.

För oss är det viktigt att sätta säkerheten främst. Vi använder därför drönare med redundanta flygsystem samt fallskärmar. 

Vi innehar tillstånd för obemannad luftfart i kategori 2, 3 och 5A samt ansöker vid behov om temporära tillstånd för specifika uppdrag.     About us

The story of Gerdes solutions AB began in 2009 with a helium-filled zeppelin equipped with a compact camera.

The Zeppelin was soon replaced by a custom-built multi-rotor, which was both easier to store and transport between photo assignments. Since then, the focus has been to develop and fly drones, for assignments at everything from film making to research projects.

Today, our concept is to create solutions for customers' needs of flying sensors. We are one of the few drone companies to fly with most of Flir's automation and science cameras.

We offer high-quality services in the areas of pilotdevelopment and consulting.

For us, it is important to put safety first. We therefore use drones with redundant flight systems and parachutes.

We hold permits for unmanned aerial vehicles in category 2, 3 and 5A and we apply for temporary permits for specific assignments if needed.