Gerdes solutions AB

solutions for flying sensors


Välkommen till Gerdes solutions AB

När ni har behov av lösningar för drönare och flygande sensorer erbjuder vi högkvalificerade tjänster inom områdena pilotutveckling, utbildning och konsultation.Welcome to Gerdes solutions AB

When you need solutions for drones and flying sensors, we offer high quality services in the areas of pilotdevelopment, training and consulting.